مقالات علمی، پژوهشی، درسی

پیام مشاوره مذهبی 2
درج شده در تاریخ 1395/08/29 توسط مشاور مذهبی.

گروه بندی

لیست مقالات
پیام مشاوره مذهبی 4
تاریخ درج مقاله: 1395/12/02
پیام مشاوره مذهبی 3
تاریخ درج مقاله: 1395/09/09
پیام مشاوره مذهبی 2
تاریخ درج مقاله: 1395/08/29
پیام مشاوره مذهبی 1
تاریخ درج مقاله: 1395/08/01

 

سؤال :

چگونه مي توان توبه كرد ؟ اگر توبه خودمان را شكستيم چه مي شود؟

 

جواب :

توبه يعني بازگشت دوباره به سوي خدا . همين كه از گناه در قلبت پشيمان باشي و قصد كني ديگر آن گناه را تكرار نكني و چنانچه حق الناس و حق الله به گردن داري آنرا ادا كني،يعني توبه كرده اي.

در حق الناس مثلا اگر مال كسي را برداشته ايم يا ضربه مالي يا جاني يا آبرويي به او وارد كرده ايم او را راضي كنيم و جبران كنيم.

(درباره غيبت لازم نيست به آن شخص بگوييم و حلاليت بطلبيم مگر اين كه به گوشش رسيده باشد در آن صورت اگر دعوا و فتنه انگيزي ايجاد نميشود از او حلاليت مي طلبيم وگرنه براي آن شخص دعا وطلب آمرزش مي كنيم.)

در جبران حق الله اگر روزه يا نماز را انجام نداده ايم يا واجب الهي ديگري را ترك كرده ايم برحسب توانايي آنرا جبران و نسبت به آن كوتاهي نكنيم.

اگر شخصي توبه كند و دوباره آن گناه را مرتكب شود واجب است دوباره توبه كند .صد بار اگر توبه شكستي باز آي .ولي هر چقدر انسان توبه بشكند توفيق توبهء دوبارهء او كم ميشود چون اين توفيق خداست كه باعث مي شود انسان توبه كند و خدا به هر كسي توفيق توبه را نمي دهد.

از طرف ديگر گناه بر روي گناه و شكستن توبه مي تواند باعث از بين رفتن اصل ايمان شخص شود يعني ممكن است او با حالت كفر و شرك از دنيا برود و دچار عذاب ابدي خدا گردد و زندگي جاودانه خود را جهنمي كند.

 

  مشاوره مذهبی دبیرستان رفاه