مقالات علمی، پژوهشی، درسی

پیام مشاوره مذهبی 3
درج شده در تاریخ 1395/09/09 توسط مشاور مذهبی.

گروه بندی

لیست مقالات
پیام مشاوره مذهبی 4
تاریخ درج مقاله: 1395/12/02
پیام مشاوره مذهبی 3
تاریخ درج مقاله: 1395/09/09
پیام مشاوره مذهبی 2
تاریخ درج مقاله: 1395/08/29
پیام مشاوره مذهبی 1
تاریخ درج مقاله: 1395/08/01

 

سؤال : حكم تقلّب در امتحان چيست؟

همه مراجع: تقلب در امتحان جايز نيست.

 

سؤال : آيا تقلب در امتحانات موجب تضييع حق ديگران است؟ 

بدون ترديد تقلب در امتحان يك عمل ضد اخلاقى است كه عقل نيز بر قبيح بودن آن شهادت مى‏دهد و عملى كه عقلًا قبيح باشد شرعاً نيز ممنوع است اما اين كه تقلب در امتحان حق كسى را ضايع مى‏كند يا نه؟ 

اولًا: موجب تضييع حق دیگران مى‏شود چون تقلب كننده به ناحق بر كسانى كه تقلب نكرده‏اند پيشى مى‏گيرد و به دروغ خود را با سوادتر از ديگران نشان مى‏دهد و اين در موفقيت‏هاى بعدى مؤثر است. 

ثانياً: ضد اخلاقى بودن يك عمل مشروط به اين نيست كه حقى را از ديگرى ضايع كند بلكه همين كه عملى مانع راه تكامل انسان باشد و عقل آن را قبيح بداند كافى است كه آن را ممنوع بدانيم و خود را براى انجام آن عمل سرزنش كنيم. 

اما كسى كه مصمم به ترك اين عمل باشد و بخواهد جبران کند به نظر مى‏رسد با توجه به مشكلات خاص جبران تقلب(‏پس دادن نمره‏هايى كه با تقلب به دست آورده و رضایت گرفتن از همه افرادی که حقشان ضایع شده) راهى جز استغفار و تصميم جدى بر ترك آن نيست و خداوند ارحم الراحمين است.

 

                                                   مشاوره مذهبي دبيرستان رفاه