افتخارات  مدرسه


مقام اول شهرستان در رشته بسکتبال
درج شده در تاریخ 1397/12/04 توسط فناوری اطلاعات.

مقام اول شهرستان در رشته بسکتبال