افتخارات  مدرسه


کسب مقام نایب قهرمانی تیم هندبال در مسابقات مرحله شهرستان
درج شده در تاریخ 1396/11/23 توسط فناوری اطلاعات.

کسب مقام نایب قهرمانی تیم هندبال در مسابقات مرحله شهرستان