افتخارات  مدرسه


کسب مقام سوم تیم فوتسال در مسابقات مرحله شهرستان
درج شده در تاریخ 1396/11/23 توسط فناوری اطلاعات.

کسب مقام سوم تیم فوتسال در مسابقات مرحله شهرستان