اخبار و رویدادها


برنامه کلاس های تقویتی
درج شده در تاریخ 1395/09/09 توسط فناوری اطلاعات.

تبریک نوروزی مدیریت
ایام فاطمیه
حماسه 9 دی
برنامه امتحانات نوبت اول
محفل انس با قرآن

 

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم

دهم ریاضی                                          تاریخ  آغاز کلاس ها         95/9/2

یکشنبه

فیزیک(برهانی)

5/15 3/45  بعد از ظهر

هندسه(صداقت)

7 - 5/20  بعد از ظهر

سه شنبه

شیمی (مرتضایی نیا)

5/15 3/45  بعد از ظهر

ریاضی(تقدسی)

7 - 5/20  بعد از ظهر

 

دهم تجربی                                                 تاریخ  آغاز کلاس ها         95/9/2

یکشنبه

زیست شناسی(محمد زاده)

5/15 3/45   بعد از ظهر

ریاضی(تقدسی)

7 - 5/20  بعد از ظهر

سه شنبه

فیزیک(برهانی)

5/15 3/45   بعد از ظهر

شیمی(مرتضایی نیا)

7 - 5/20  بعد از ظهر

 

دهم انسانی                                                 تاریخ  آغاز کلاس ها         95/9/2

پنج شنبه

ریاضی (فهیمی)

10/50 9/20  صبح

 

حضور کلیه دانش آموزان در کلاس های تقویتی  با نمره کمتر از 17 میان ترم در دروس اعلام شده الزامی می باشد.

 

 

قابل توجه دانش آموزان پایه سوم

سوم ریاضی                                                             تاریخ  آغاز کلاس ها         95/9/2

یکشنبه

هندسه(صداقت)

5/15 3/45   بعد از ظهر

حسابان(تجلی)

7 - 5/20   بعد از ظهر

سه شنبه

جبر(تقدسی)

5/15 3/45   بعد از ظهر

فیزیک(خاتمی)

7 - 5/20   بعد از ظهر

پنج شنبه

شیمی(جباری)

9/15 7/45  صبح

 

سوم تجربی                                                             تاریخ  آغاز کلاس ها         95/9/2

یکشنبه

ریاضی (تقدسی)

14/10  12/40

سه شنبه

فیزیک(خاتمی)

5/15 3/45   بعد از ظهر

پنج شنبه

شیمی(جباری)

9/15  7/45 صبح

 

حضور کلیه دانش آموزان در کلاس های تقویتی  با نمره کمتر از 17 میان ترم در دروس اعلام شده الزامی می باشد.