اخبار و رویدادها


اطلاعیه توزیع کارنامه نمرات مستمر
درج شده در تاریخ 1396/09/05 توسط فناوری اطلاعات.

 

قابل توجه اولیای محترم

 

علی رغم اطلاع رسانی انجام شده نسبت به برگزاری جلسه آموزشی پایه های مختلف تحصیلی

و توزیع کارنامه های آزمون های مستمر متاسفانه با عدم حضور تعدادی از والدین محترم

در این جلسات مواجه شدیم.

 

علی ایحال کارنامه های دانش آموزان سال چهارم امروز توزیع می گردد و والدین دانش آموزان

سال های دهم و یازدهم می توانند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جهت اخذ کارنامه فرزند خود

به آموزشگاه مراجعه نمایند.

 

 

با تشکر – واحد آموزش