اخبار و رویدادها


برنامه نهایی کلاس های کنکور پایه دوازدهم
درج شده در تاریخ 1397/04/23 توسط فناوری اطلاعات.

مراسم سالگرد مرحوم حاج محمد خسروانی
نتایج انتخابات انجمن اولیا ومربیان سال تحصیلی 99 - 1398
راه های ارتباط با مجتمع آموزشی رفاه
پیام تشکر و قدردانی

 

باسمه تعالی

برنامه کلاس های کنکور پایه ی دوازدهم

 

 

روز

رشته

9/10 7/45

10/50 9/20

12/30 - 11

دوشنبه

ریاضی

 

 

 

تجربی

زیست شناسی (سلامی)

 

گروه مطالعاتی

زیست شناسی (سلامی)

انسانی

 

 

 

مشترک

 

زبان انگلیسی (شریعتی پور)

آموزش قرآن – ورزش

سه شنبه

ریاضی

ریاضی (تقدسی)

 

 

تجربی

ریاضی (تقدسی)

 

ریاضی (تقدسی)

انسانی

فارسی تخصصی (رهایی)

 

 

مشترک

 

ادبیات فارسی عمومی (رهایی)

 

چهارشنبه

ریاضی

عربی عمومی (شربتدار)

فیزیک  (غفارلو)

فیزیک  (غفارلو)

تجربی

عربی عمومی (شربتدار)

فیزیک  (غفارلو)

فیزیک  (غفارلو)

انسانی

 

عربی تخصصی (شربتدار)

 

مشترک

 

 

 

پنج شنبه

ریاضی

ریاضی (تقدسی)

شیمی (احمدی)

شیمی (احمدی)

تجربی

 

شیمی (احمدی)

شیمی (احمدی)

 

 

 

* تذکر :

- کلاس هایی که با رنگ تیره انتخاب شده اند به علت به حد نصاب نرسیدن هنوز قطعی نشده اند.

- کلاس فیزیک (غفارلو) در روز چهارشنبه به صورت 4 جلسه که 2 جلسه صبح و 2 جلسه عصر تشکیل می گردد.

- کلاس شیمی (احمدی) در روز پنج شنبه به صورت 4 جلسه که 2 جلسه صبح و 2 جلسه عصر تشکیل می گردد.