اخبار و رویدادها


برنامه کلاس های تابستانی پایه دهم
درج شده در تاریخ 1397/05/17 توسط فناوری اطلاعات.

کلاسهای آمادگی کنکور
مدارک پیش ثبت نام پایه دهم
ویدئو توضیحات شرایط ورودی سال تحصیلی 1400-1399
نتیجه آزمون ورودی دبیرستان رفاه دوره دوم - سال تحصیلی1400-1399
نتایج انتخابات انجمن اولیا ومربیان سال تحصیلی 99 - 1398
راه های ارتباط با مجتمع آموزشی رفاه
پیام تشکر و قدردانی

 

باسمه تعالی

 

برنامه کلاس های تابستانی پایه دهم   -   دبیرستان دوره دوم رفاه

 

 

 

دهم ریاضی

 

دهم تجربی

 

9/10-7/45

10/50-9/20

12/30-11

 

9/10-7/45

10/50-9/20

12/30-11

دوشنبه

5/22

علوم

ریاضی

قرآن / ورزش

دوشنبه

5/22

علوم

ریاضی

قرآن / ورزش

چهارشنبه

5/24

علوم

ریاضی

---

چهارشنبه

5/24

علوم

ریاضی

---

 

 

دهم ریاضی

 

دهم تجربی

دوشنبه

5/29

علوم

ریاضی

قرآن / ورزش

دوشنبه

5/29

علوم

ریاضی

قرآن / ورزش

سه شنبه

5/30

علوم

ریاضی

---

سه شنبه

5/30

علوم

ریاضی

---

 

 

دهم ریاضی

 

دهم تجربی

دوشنبه

6/5

فیزیک

شیمی

قرآن / ورزش

دوشنبه

6/5

فیزیک

شیمی

قرآن / ورزش

چهارشنبه

6/7

--

ریاضی

---

چهارشنبه

6/7

--

ریاضی

زیست شناسی

 

 

دهم ریاضی

 

دهم تجربی

دوشنبه

6/12

فیزیک

شیمی

قرآن / ورزش

دوشنبه

6/12

فیزیک

شیمی

قرآن / ورزش

چهارشنبه

6/14

--

ریاضی

---

چهارشنبه

6/14

--

ریاضی

زیست شناسی

 

 

 

زمان برگزاری کلاس ها از تاریخ      97/5/22    لغایت      97/6/14    به مدت    4   هفته می باشد.

 

با تشکر  -   مجتمع آموزشی رفاه