اخبار و رویدادها


توزیع کارنامه آزمون های مستمر
درج شده در تاریخ 1397/08/28 توسط فناوری اطلاعات.

 

باسمه تعالی

 

به اطلاع اولیای محترم می رساند کارنامه آزمون های مستمر مرحله اول طی جلسه ای

 

با حضور دبیران مربوطه توزیع می گردد.

 

 

جلسه دانش آموزان پایه دهم  :    روز سه شنبه ساعت  30/8

جلسه دانش آموزان پایه یازدهم  :    روز سه شنبه ساعت  30/10

جلسه دانش آموزان پایه دوازدهم  :    روز چهارشنبه ساعت  30/8