اخبار و رویدادها


برنامه امتحانات میان ترم آذر ماه
درج شده در تاریخ 1397/09/02 توسط فناوری اطلاعات.

کلاسهای آمادگی کنکور
مدارک پیش ثبت نام پایه دهم
ویدئو توضیحات شرایط ورودی سال تحصیلی 1400-1399
نتیجه آزمون ورودی دبیرستان رفاه دوره دوم - سال تحصیلی1400-1399
نتایج انتخابات انجمن اولیا ومربیان سال تحصیلی 99 - 1398
راه های ارتباط با مجتمع آموزشی رفاه
پیام تشکر و قدردانی

 

برنامه امتحانی میان ترم دبیرستان دوره دوم رفاه آذرماه 97

 

 

روز و تاریخ

دهم   

یازدهم   

دوازدهم

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

انسانی

دوشنبه

5/9/97

زیست شناسی

-

کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده

سه شنبه

6/9/97

-

نگارش

زیست شناسی

حسابان

ریاضی

-

-

چهارشنبه

7/9/97

فیزیک

فیزیک

عربی

عربی

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

شنبه

10/9/97

فارسی

دینی

نگارش

نگارش

-

حسابان

نگارش

یکشنبه

11/9/97

زبان

زبان

ریاضی

هندسه

-

ریاضی

تاریخ

دوشنبه

12/9/97

تفکر و سواد رسانه

تفکر و سواد رسانه

-

فارسی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

سه شنبه

13/9/97

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

-

فیزیک

شیمی

شیمی

ریاضی و آمار

چهارشنبه

14/9/97

جغرافیا

جغرافیا

فیریک

دینی

دینی

دینی

دینی

شنبه

17/9/97

ریاضی

ریاضی

فارسی

آمارو احتمال

عربی

عربی

عربی

یکشنبه

18/9/97

بینش مطهر

بینش مطهر

تاریخ

تاریخ

فارسی

-

فارسی

دوشنبه

19/9/97

عربی

عربی

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

نگارش

هندسه

-

سه شنبه

20/9/97

دینی

 

-

-

-

زیست شناسی

-

فلسفه

چهارشنبه

21/9/97

شیمی

شیمی

-

زمین شناسی

فیزیک

فیزیک

جغرافیا

شنبه

23/9/97

نگارش

فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

-

فارسی

مطالعات اجتماعی

یکشنبه

24/9/97

-

هندسه

-

-

-

-

علوم وفنون

دوشنبه

25/9/97

-

-

شیمی

شیمی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت نکات ذیل برای دانش آموزان و همکاران الزامی است :

 

1 دبیران محترم امتحان در دروس غیر مشترک را صرفا در ساعت درسی مربوط به خود و در تاریخ ذکرشده در جدول فوق الذکر برگزار نمایند .

 

2 امتحان دروس مشترک پایه ها صرفا در ساعت 12/10 لغایت 13/20 براساس تاریخ امتحان مندرج در جدول فوق برگزار می شود .

 

3 دبیران محترم برای تکثیر سوالات دور روز قبل از برگزاری امتحان به آقای علائیان مراجعه نمایند .