اخبار و رویدادها


برنامه کلاس های تقویتی پایه دهم و یازدهم
درج شده در تاریخ 1397/09/10 توسط فناوری اطلاعات.

کلاسهای آمادگی کنکور
مدارک پیش ثبت نام پایه دهم
ویدئو توضیحات شرایط ورودی سال تحصیلی 1400-1399
نتیجه آزمون ورودی دبیرستان رفاه دوره دوم - سال تحصیلی1400-1399
نتایج انتخابات انجمن اولیا ومربیان سال تحصیلی 99 - 1398
راه های ارتباط با مجتمع آموزشی رفاه
پیام تشکر و قدردانی

 

باسمه تعالی

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم (رشته های ریاضی و تجربی)

 

 

بدینوسیله برنامه کلاس های تقویتی به شرح ذیل اعلام و توجه دانش آموزان را به این نکات جلب می نماید :

1- کلاس های تقویتی خاص دانش آموزانی بوده که در امتحانات مستمر نمره ی کمتر از 15 را کسب نموده و یا با نظر دبیر محترم شرایط شرکت در کلاس را دارند.

2- حضور آندسته از دانش آموزانی که در امتحانات مستمر هر درس نمره ی کمتر از 15 کسب نموده اند در کلاس های تقویتی همان درس الزامی می باشد و چنانچه به هر دلیلی تمایل به شرکت در کلاس را ندارند باید اجازه ولی خود را به دفتر آموزشگاه ارائه نمایند.

3- زمان اجرای برنامه از روز 97/9/10 تا شروع امتحانات ترم اول می باشد و زمان تشکیل کلاس بعد از امتحانات ترم اول متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

آموزشگاه رفاه

4- شرکت در کلاس ها برای شرکت کنندگان به عنوان یک عامل مثبت در نظر گرفته می شود و در نمرات مستمر آنها لحاظ خواهد شد.

 

 

 

پایه دهم

پایه یازدهم

روز

ساعت

رشته

17/30  -  16

19/10  -  17/40

17/30  -  16

19/10  -  17/40

شنبه

ریاضی

 

 

 

 

تجربی

 

 

 

 

یکشنبه

ریاضی

شیمی مرتضایی نیا

فیزیک     برهانی

هندسه  صداقت

فیزیک    خاتمی

تجربی

شیمی مرتضایی نیا

فیزیک    برهانی

 

فیزیک    خاتمی

دوشنبه

ریاضی

 

هندسه     صداقت

شیمی    قربانی

حسابان     تجلی

تجربی

ریاضی     تجلی

 

شیمی    قربانی

 

سه شنبه

ریاضی

 

 

 

 

تجربی

 

 

 

 

چهارشنبه

ریاضی

 

 

 

 

تجربی

 

 

 

 

پنج شنبه

ریاضی

ریاضی    تقدسی

(7/40  صبح)

 

 

 

تجربی