اخبار و رویدادها


برنامه امتحانات نیمسال اول
درج شده در تاریخ 1397/10/01 توسط فناوری اطلاعات.

کلاسهای آمادگی کنکور
مدارک پیش ثبت نام پایه دهم
ویدئو توضیحات شرایط ورودی سال تحصیلی 1400-1399
نتیجه آزمون ورودی دبیرستان رفاه دوره دوم - سال تحصیلی1400-1399
نتایج انتخابات انجمن اولیا ومربیان سال تحصیلی 99 - 1398
راه های ارتباط با مجتمع آموزشی رفاه
پیام تشکر و قدردانی

 

برنامه امتحانی پایان نیمسال اول دبیرستان دوره دوم رفاه

 

 سال تحصیلی 98-97

 

 

روز و تاریخ

دهم( 10 صبح)

یازدهم (10 صبح)

دوازدهم (10 صبح)

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

انسانی

دوشنبه

97/10/3

تفکر و سواد رسانه

تفکر و سواد رسانه

کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت و سبک زندگی

مدیریت و سبک زندگی

مدیریت و سبک زندگی

سه شنبه

97/10/4

آمادگی دفاعی   

آمادگی دفاعی   

-

-

-

-

نگارش

چهارشنبه

97/10/5

-

-

تاریخ

تاریخ

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

شنبه

97/10/8

هندسه

زیست شناسی

فارسی

فارسی

حسابان

زیست شناسی

مطالعات اجتماعی

یکشنبه

97/10/9

-

-

زبان

زبان

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

دوشنبه

97/10/10

عربی

عربی

-

-

عربی

عربی

زبان انگلیسی

سه شنبه

97/10/11

-

-

فیزیک

فیزیک

-

-

-

چهارشنبه

97/10/12

فارسی

فارسی

عربی

عربی

فیزیک

فیزیک

جغرافیا

شنبه

97/10/15

ریاضی

ریاضی

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

-

-

-

یکشنبه

97/10/16

-

-

-

-

شیمی

شیمی

ریاضی و آمار

دوشنبه

97/10/17

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شیمی

شیمی

-

-

-

سه شنبه

97/10/18

-

-

-

-

-

-

فلسفه

چهارشنبه

97/10/19

فیزیک

فیزیک

دین و زندگی

دین و زندگی

ریاضی

ریاضی

-

شنبه

97/10/22

شیمی

شیمی

نگارش

نگارش

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

عربی

یکشنبه

97/10/23

-

-

هندسه

ریاضی

-

-

-

دوشنبه

97/10/24

دین و زندگی

دین و زندگی

-

-

فارسی

فارسی

فارسی

سه شنبه

97/10/25

-

-

حسابان

-

-

-

-

چهارشنبه

97/10/26

جغرافیا

جغرافیا

زمین شناسی

زمین شناسی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

شنبه

97/10/29

نگارش

نگارش

آمارو احتمال

زیست شناسی

هندسه

نگارش

علوم وفنون

یکشنبه

97/10/30

بینش مطهر

بینش مطهر

-

-

نگارش

-

-

دوشنبه

97/11/1

-

-

-

-

-

-

تاریخ

سه شنبه 97/11/2

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

-

-

-